< < Kurumsal İtibar Nedir? - Ticariyer Kurumsal Planlama

Kurumsal İtibar Nedir?

Kurumsal itibar; bir kurumun görünen yüzü ile ilgili materyallerin, insanlar üzerinde bıraktığı izlenimlerin toplamına denir.
Kurumsal itibar; bir kurumun muhatap olduğu kişi ve kurumların gözünde sahip olduğu değerdir.
Kurumsal itibar; bir kurumun, hissedarlar, müşteriler, çalışanlar, sosyal kurumlar, yazılı ve sözlü medya ile halkın beynindeki algılamalarının toplamıdır.

KURUMSAL İTİBARI ARTIRICI ÇALIŞMALAR
Kurumsal itibarı artırmak için yapılması gereken çalışmaları şöyle gruplandırabiliriz;

1- Kurumsal kimlik çalışmaları,
2- Kurumsal imaj çalışmaları,
3- Kurumsal reklam çalışmaları.

KURUMSAL İTİBARIN FAYDALARI
Kurumsal itibar; bir kurumun en önemli varlıklarındandır. İyi bir kurumsal itibarın bir çok faydaları vardır.

Bu faydaları şöyle sıralayabiliriz;
1- Müşterilerini daha kolay etkiler,
2-  Marka sadakatini artırır,
3-  Kolay ve ucuz kredi bulur,
4-  Rekabet avantajları sağlar,
5-  Tedarikçiler daha kolay elde tutulur,
6-  Kurumsal yapı daha etkin hale gelir,
7-  Satış avantaları sağlar,
8-  Kaliteli eleman bulmaları kolaylaşır.